Tretje srečanje partnerjev na Hrvaškem

Tretje srečanje predstavnikov partnerjev Erasmus+ projekta Bequal.app se je odvijalo 23. in 24. septembra 2019 v Zagrebu na Hrvaškem, organizirala ga je hrvaška Agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih. Udeležili smo se ga partnerji iz Hrvaške, Slovenije, Nemčije, Grčije in Italije. Razpravljali smo o strukturi in vsebini primerjalnih vprašalnikov, ki jih bomo razvili za vajenštvo in učenje z delom, tako za podjetja kot za šole in druge izobraževalne ustanove. Tekom srečanja smo se dogovorili o usmeritvah pilotnega testiranja vprašalnikov in pripravi nacionalnih verzij in spletnega orodja.

Partnerska institucija EVBB iz Nemčije je predstavila izgled spletne platforme in novoustanovljene Facebook strani, kjer bodo vsi zainteresirani obveščeni o trenutnih in prihajajočih aktivnostih. Končna verzija primerjalnih vprašalnikov bo pripravljena do konca marca 2020.

Naslednje srečanje bo v Rimu, gostila pa ga bo Effebi, italjanska partnerska organizacija in sicer 20. in 21. februarja 2020.

Projekt Bequal.app je sofinanciran iz programa Evropske unije ERASMUS +.

Partnerji na srečanju v Zagrebu, september 2019.