ZBORNICA ZA TRGOVINO, INDUSTRIJO IN OBRT KAUNAS, LITVA

Kaunas Chamber logo

Zbornica za trgovino, industrijo in obrt Kaunas (KCCIC) je nevladna, neprofitna poslovna organizacija, ki deluje v regiji Kaunas (v Litvi je še pet takih zbornic). Zbornica ima več kot 400 družb članic, ki delujejo v različnih industrijskih in gospodarskih sektorjih. Glavni cilj Zbornice je zastopati interese svojih članov in jim nuditi potrebne storitve.

Kontaktna oseba: Ausra Misone | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | www.chamber.lt

CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

CPI logo

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in usposabljanje (CPI), je osrednja nacionalna institucija na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ustanovljen je bil leta 1995 s strani Vlade Republike Slovenije (Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve); soustanovitelji so bili Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Odgovoren je za povezovanje socialnih partnerjev in zagotavlja podporo pri razvojnih, raziskovalnih, izvedbenih in sistemskih procesih, ki prispevajo k kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za državljane Slovenije v okviru vseživljenjskega učenja.

Kontaktna oseba: Andreja Vuk | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | www.cpi.si

AGENCIJA ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

ASOO logo

Agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje odraslih (ASOO) je javna ustanova, ki jo je junija 2010 ustanovila Vlada Republike Hrvaške. Je ključni akter na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja in izobraževanja odraslih na Hrvaškem. Pristojna je za načrtovanje, razvoj, organizacijo, izvajanje, spremljanje in izboljšanje poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. V skladu s tem je Agencija odgovorna za usposabljanje učiteljev za poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih, kvalifikacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter razvoj učnih načrtov, tekmovanj za študentske spretnosti, samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo. Poleg tega agencija služi kot posredniško telo pri pripravi in izvajanju programov in projektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev EU in drugih mednarodnih skladov. Izvaja usposabljanja in skrbi za strokovni razvoj zaposlenih na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih ter neprestano deluje na področju zagotavljanja in izboljševanja kakovosti sistema poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Agencija sodeluje z vsemi pomembnimi deležniki v poklicnem izobraževanju in izobraževanju odraslih na Hrvaškem.

Kontaktna oseba: Tamara Buble | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | www.asoo.hr

Hrvaška obrtna zbornica

HOK logo

Hrvaška obrtna zbornica (HOK) je nacionalna organizacija podjetnikov in obrtnikov, ki promovira interese in delo svojih članov (80.000 MSP). Zbornica se ukvarja z izdajanjem licenc za izvajanje vajeništva in organizacijo mojstrskega izpita. Poleg tega je odgovorna za vsakodnevno usklajevanje in svetovanje MSP, saj razpolaga z obsežnim strokovnim znanjem na področju projektnega vodenja, organizacije usposabljanj in izobraževalnih dejavnosti, vključno s sodelovanjem z vsemi deležniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Kontaktna oseba: Nevena Kurtes | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | www.hok.hr

Kontaktna oseba: Zoran Varga | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | www.hok.hr

Finance in bančništvo, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane

Effebi logo

Združenje Effebi je neprofitno združenje, ki je od ustanovitve leta 1978 referenčna točka za ljudi, ki so vključeni v upravljanje in razvoj kadrovskih in organizacijskih modelov predvsem za bančni in finančni sektor. Člani združenja so vodilne italijanske bančne skupine in srednje/majhne banke. Na mednarodni ravni je EFFEBI ustanovitveni član EBTN - Evropskega združenja za usposabljanje na področju bančništva in finančnih storitev, ki ohranja pomembne odnose z drugimi institucijami, združenji, univerzami, šolami, podjetji in organi, dejavnimi na področju upravljanja in razvoja človeških virov.

Kontaktna oseba: Federica D'Acunto | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | www.asseffebi.eu

IDEC

IDEC logo

IDEC je svetovalna družba za usposabljanje s sedežem v Pireju v Grčiji. Njena dejavnost je usposabljanje, svetovanje pri upravljanju, zagotavljanje kakovosti, vrednotenje in razvoj IKT rešitev za zasebni in javni sektor. IDEC je bil zadnjih 20 let aktiven na področju projektov EU. Ima dolgoletne izkušnje z evropskimi politikami v zvezi z vseživljenjskim učenjem, zlasti z EQF, ECVET, Europass, EQAVET, potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja ter nacionalnimi reformami sistemov izobraževanja in usposabljanja. Zadnjih 18 let se IDEC ukvarja z zagotavljanjem kakovosti in izboljševanjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter je na tem področju usklajeval projekte QMS, EQUAL, BEQUAL in QUADRAT in sodeloval pri številnih drugih. Projekt BEQUAL, razvoj inovacij, ki ga je IDEC koordiniral v obdobju 2008–2010, je razvil orodje za primerjavo kakovosti na ravni izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Orodje in portal BEQUAL sta bila od takrat razširjena, BEQUAL je na voljo v 15 evropskih jezikih in ga uporablja več kot 600 institucij.

Kontaktna oseba: Natassa Kazantzidou | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | www.idec.gr | +302104286227

Univerza Regensburg

UREG logo

Univerza Regensburg (UREG), ustanovljena leta 1962 kot regionalna univerza, se je razvila v priznano središče poučevanja in raziskav z močno tradicijo mednarodnega sodelovanja. Univerza zagotavlja široko paleto disciplin, ugodno razmerje med študenti in učitelji ter odlične zmogljivosti. Trenutno je na univerzo vpisanih več kot 21.000 študentov, od tega 1.600 mednarodnih študentov. V letu 2017 je univerza prejela 48,4 milijona evrov zunanjega financiranja iz konkurenčnih raziskovalnih nepovratnih sredstev in sodelovanja z industrijo. Univerza gosti več velikih in uglednih raziskovalnih projektov, vključno s 9 subvencijami ERC in 6 skupnimi raziskovalnimi centri, ki jih financira Nemška raziskovalna fundacija (DFG) (4 kot glavni gostitelj, 2 kot partner).

Kontaktna oseba: Regina Mulder | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | www.uni-regensburg.de

Kontaktna oseba: Verena Watzek | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | www.uni-regensburg.de

EVBB

EVBB logo

Evropsko združenje inštitutov za poklicno usposabljanje (EVBB) je evropsko krovno združenje, katerega člani so (državna) združenja, ki usklajujejo ustanove na področju izobraževanja, ponudnike izobraževanja in visokošolske ustanove na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Trenutno je v EVBB organiziranih več kot 60 izobraževalnih ustanov iz 20 evropskih držav ter iz Vietnama, Šrilanke in Tunizije. Zaposlenih je več kot 35.000 zaposlenih v združenjih članov EVBB v več kot 1.500 izobraževalnih centrih. Cilj dela EVBB je izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja v evropskih državah in povečanje prizadevanj v izobraževanju na evropski ravni. To dosegajo s tesnim sodelovanjem z drugimi ponudniki poklicnega usposabljanja in z drugimi institucijah EU (zlasti GD za zaposlovanje, izobraževanje in kulturo ter CEDEFOP).

Kontaktna oseba: Samir Cheriaa | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | www.evbb.eu