Rezultati

Rezultati projekta Bequal.App so:

Metodologija in orodja za primerjalno analizo

Metodologijo primerjalne analize orodja Bequal.app sestavljajo:

 • okvir zagotavljanja kakovosti vajeništva in učenja z delom, s kriteriji zagotavljanja kakovosti za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter za podjetja, ki nudijo vajeništvo in učenje z delom,
 • dva vprašalnika za samoocenjevanje z zaprtimi vprašanji, od katerih je eden namenjen šolam in organizacijam za poklicno izobraževanje in usposabljanje, drugi pa podjetjem, ki zagotavljajo vajeništva in učenje na delovnem mestu,
 • spletna podatkovna baza vprašalnikov, ki so jih izpolnili uporabniki spletnega
 • algoritem za primerjalno analizo; primerjava odgovorov v vprašalnikih za samoocenjevanje in opredelitev močnih in šibkih točk za vsako organizacijo uporabnikov. Algoritem temelji na statistični obdelavi odgovorov uporabnikov, izračunavanju povprečij in ocen.
Prenesite metodologijo BEQUAL.App

Spletna orodja za primerjalno analizo

Spletna orodja za primerjalno analizo so spletne aplikacije, ki temeljijo na dveh ločenih zaprtih vprašalnikih za samoocenjevanje. Eden je namenjen izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, drugi pa podjetjem

Vsako spletno orodje za primerjalno analizo vsebuje naslednje dele:

 • uvod
 • uporabniški profil
 • vprašalnik za samoocenjevanje z vprašanji z več možnimi izbirami
 • moji vprašalniki - sklop, kjer lahko uporabnik dostopa do vprašalnikov, ki jih je izpolnil v preteklosti
 • moja statistika - rezultati primerjalne analize, individualno poročilo o kakovosti, ki kaže primerjavo praks kakovosti med uporabniki
 • statistika - splošna statistika z možnostjo iskanja in filtriranja rezultatov (npr. na podlagi države in sektorja dejavnosti). Deležniki in odločevalci lahko uporabijo ta del orodij za oblikovanje sklepov ali za sprejemanje odločitev pri uporabi posebnih političnih ukrepov, ki temeljijo na npr. nacionalnih ali sektorskih rezultatih
Dostop do orodij za primerjalno analizo projekta BEQUAL.App

Spletna platforma

Cilj spletne platforme je zagotoviti spletno mesto za zagotavljanje kakovosti v vajeništvu in pri učenju z delom po vsej Evropi. Spletna platforma bo gostovala na spletnem naslovu www.bequal.info.

Spletna platforma je strukturirana po naslednjih razdelkih:

 • Bequal.app za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja (spletno orodje za primerjalno analizo za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja);
 • Bequal.app za podjetja (spletno orodje za primerjalno analizo za podjetja);
 • skupno orodje (že obstaja), ki obravnava notranje procese kakovosti v institucijah PIU na vseh ravneh;
 • viri za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter podjetja (vključno s članki, videoposnetki, dokumenti, povezavami);
 • dobre prakse;
 • novice
Dostop do spletne platforme BEQUAL.App