Rezultati

Rezultati BequalApp projekta:

Metodologija i alati za benchmarking

Metodologija za benchmarking Bequal.app alata sastoji se od:

 • Okvira osiguravanja kvalitete za naukovanje s kriterijima osiguravanja kvalitete za strukovne škole i poslodavce.
 • Dva upitnika za samovrednovanje sa zatvorenim pitanjima: jedan namijenjen strukovnim školama, a drugi poslodavcima koji provode naukovanje i učenje temeljeno na radu.
 • Mrežna baza podataka popunjenih upitnika korisnika mrežnih alata (strukovne škole i poslodavci) upitnika za samovrednovanje.
 • Algoritma za benchmarking; usporedbe odgovora prikupljenih upitnicima za samovrednovanje i utvrđivanje snaga i slabosti za svaku korisničku ustanovu. Algoritam se temelji na statističkoj obradi korisničkih odgovora, izračunavanju prosjeka i rejtinga.

Mrežni alati za benchmarking

Internetski alati za benchmarking mrežne su aplikacije koje se temelje na dva zasebna upitnika za samovrednovanje, jedan namijenjen strukovnim školama, a drugi poslodavcima. Upitnici dijele isti dizajn i značajke, ali se razlikuju po pitanjima.

Dijelovi svakog od mrežnih alata za benchmarking:

 • Uvod
 • Korisnički profil
 • Upitnik za samoprocjenu za benchmarking koji se sastoji od pitanja s višestrukim odabirom.
 • Moji upitnici – dio portala na kojem korisnici mogu pristupiti prethodno popunjenim upitnicima.
 • Moja statistika – rezultati analize benchmarkinga, korisničko izvješće o kvaliteti; mogućnost usporedbi praksi kvalitete korisnika s drugim korisnicima benchmarking alata.
 • Statistika – prikaz opće statistike s mogućnošću postavljanja upita i filtriranja rezultata (npr. na temelju zemlje i gospodarskog sektora). Ovaj dio alata mogu koristiti dionici i tvorci politika u svrhu donošenja zaključaka ili odlučivanja o potrebi primjene posebnih mjera politike temeljenih, primjerice, na nacionalnim ili sektorskim rezultatima.

Mrežna platforma

Cilj mrežne platforme je pružiti strankama diljem Europe referentno mjesto za osiguravanje kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu. Mrežna platforma bit će smještena na web adresi www.bequal.info.

Struktura mrežne platforme:

 • Bequal.app za strukovne škole (mrežni alat za benchmarking za strukovne škole)
 • Bequal.app za poslodavce (mrežni alat za benchmarking za poslodavce)
 • Bequal alat (postojeći) za strukovne škole na svim razinama, vezan uz unutarnje upravljanje kvalitetom
 • Resursi za strukovne škole i tvrtke (uključuju i članke, videozapise, dokumente, poveznice)
 • Primjeri dobre prakse
 • Vijesti