Rezultati

Rezultati BequalApp projekta:

Metodologija i alati za benchmarking

Metodologija za benchmarking Bequal.app alata sastoji se od:

 • Okvira osiguravanja kvalitete za naukovanje s kriterijima osiguravanja kvalitete za strukovne škole i poslodavce.
 • Dva upitnika za samovrednovanje sa zatvorenim pitanjima: jedan namijenjen strukovnim školama, a drugi poslodavcima koji provode naukovanje i učenje temeljeno na radu.
 • Mrežna baza podataka popunjenih upitnika korisnika mrežnih alata (strukovne škole i poslodavci) upitnika za samovrednovanje.
 • Algoritma za benchmarking; usporedbe odgovora prikupljenih upitnicima za samovrednovanje i utvrđivanje snaga i slabosti za svaku korisničku ustanovu. Algoritam se temelji na statističkoj obradi korisničkih odgovora, izračunavanju prosjeka i rejtinga.
Preuzmite BEQUAL App metodologiju

Mrežni alati za benchmarking

Internetski alati za benchmarking mrežne su aplikacije koje se temelje na dva zasebna upitnika za samovrednovanje, jedan namijenjen strukovnim školama, a drugi poslodavcima. Upitnici dijele isti dizajn i značajke, ali se razlikuju po pitanjima.

Dijelovi svakog od mrežnih alata za benchmarking:

 • Uvod
 • Korisnički profil
 • Upitnik za samoprocjenu za benchmarking koji se sastoji od pitanja s višestrukim odabirom.
 • Moji upitnici – dio portala na kojem korisnici mogu pristupiti prethodno popunjenim upitnicima.
 • Moja statistika – rezultati analize benchmarkinga, korisničko izvješće o kvaliteti; mogućnost usporedbi praksi kvalitete korisnika s drugim korisnicima benchmarking alata.
 • Statistika – prikaz opće statistike s mogućnošću postavljanja upita i filtriranja rezultata (npr. na temelju zemlje i gospodarskog sektora). Ovaj dio alata mogu koristiti dionici i tvorci politika u svrhu donošenja zaključaka ili odlučivanja o potrebi primjene posebnih mjera politike temeljenih, primjerice, na nacionalnim ili sektorskim rezultatima.
Pristupite BEQUAL alatima za benchmarking

Mrežna platforma

Cilj mrežne platforme je pružiti strankama diljem Europe referentno mjesto za osiguravanje kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu. Mrežna platforma bit će smještena na web adresi www.bequal.info.

Struktura mrežne platforme:

 • Bequal.app za strukovne škole (mrežni alat za benchmarking za strukovne škole)
 • Bequal.app za poslodavce (mrežni alat za benchmarking za poslodavce)
 • Bequal alat (postojeći) za strukovne škole na svim razinama, vezan uz unutarnje upravljanje kvalitetom
 • Resursi za strukovne škole i tvrtke (uključuju i članke, videozapise, dokumente, poveznice)
 • Primjeri dobre prakse
 • Vijesti
Pristupite mrežnoj platformi BEQUAL App