Rezultatai

Bequal.app projekto rezultatai:

Lyginamoji analizės metodika ir priemonės

"Bequal.app“ įrankio lyginamosios analizės metodiką sudaro:

 • Pameistrystės kokybės užtikrinimo sistema su profesinio mokymo mokyklų ir organizacijų kokybės užtikrinimo kriterijais bei įmonėmis, teikiančiomis pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje.
 • Du savianalizės klausimynai su uždarais klausimais, vienas skirtas profesinio mokymo įstaigoms bei vienas skirtas įmonėms (teikiančioms pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje).
 • Internetinė duomenų bazė (profesinio mokymo mokykloms ir įmonėms) su užpildytomis anketomis ir savianalizės klausimynais.
 • Palyginimo algoritmas; savianalizės klausimyno atsakymų palyginimas ir kiekvienos organizacijos stiprių ir silpnų vietų nustatymas. Algoritmas pagrįstas statistiniu vartotojų atsakymų apdorojimu, vidurkių ir reitingų skaičiavimu.
Atsisiųskite BEQUAL programos metodiką

Lyginamosios analizės priemonės

Lyginamosios analizės priemonės yra žiniatinklio programos, grindžiamos dviem atskirais uždarais savianalizės klausimynais, vienas - profesinio mokymo teikėjams ir vienas - įmonėms, turinčioms tą patį dizainą ir savybes, tačiau su skirtingais savęs vertinimo klausimynais.

Kiekvieną analizės priemonę sudaro šios dalys:

 • Įvadas
 • Vartotojo profilis
 • Savianalizės analizės klausimynas
 • Mano klausimynai - sritis, kurioje vartotojas gali pasiekti užpildytus klausimynus.
 • Mano statistika - lyginamosios analizės rezultatai, individuali kokybės ataskaita, parodanti naudotojo kokybės praktikos palyginimą su kitais lyginamosios analizės priemonės naudotojais.
 • Statistika - bendra statistika, suteikianti galimybę pateikti užklausas ir filtruoti rezultatus (pvz., remiantis šalies ir veiklos sektoriumi). Suinteresuotosios šalys ir politikos formuotojai gali pasinaudoti šia įrankių dalimi tam, kad gautų tam tikras išvadas arba nuspręstų, ar reikia taikyti konkrečias politikos priemones remiantis nacionaliniais ar sektoriniais rezultatais.
Prisijunkite prie „BEQUAL.app“ lyginamosios analizės įrankių

Internetinė platforma

Internetinė platforma galėtų tapti Europos portalu skirtu kokybės užtikrinimo temai pameistrystėje ir mokymosi darbo vietoje. Internetinė platforma bus patalpinta tinklalapyje www.bequal.info.

Internetinė platforma suskirstyta į šiuos skyrius:

 • Bequal.app“ profesinio mokymo teikėjams (profesinio mokymo paslaugų teikėjų internetinė lyginamosios analizės priemonė)
 • Bequal.app“ įmonėms (internetinė lyginamosios analizės priemonė įmonėms)
 • Bequal priemonė (jau egzistuoja), skirta visų lygių Profesinio mokymo institucijoms, kiek tai susiję su jų vidaus kokybės procesais.
 • Ištekliai profesinio mokymo teikėjams ir įmonėms (įskaitant straipsnius, vaizdo įrašus, dokumentus, nuorodas)
 • Geroji praktika
 • Naujienos
Prieiga prie „BEQUAL.app“ internetinės platformos