Ocjenjivanje prema referentnim pokazateljima (benchmarking) za osiguravanje kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu.

Mrežni alati za benchmarking za osiguravanje kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu:
- za strukovne škole i
- za poslodavce

Koristeći alate za benchmarking, korisnici će biti u mogućnosti usporediti svoje rezultate s onima sličnih organizacija u istoj zemlji ili u drugim europskim zemljama, učiti jedni od drugih i sudjelovati u promicanju kvalitete učenja temeljenog na radu.

Najnovije vijesti

  • 1
  • 2