Drugi partnerski sastanak u Sloveniji

Drugi partnerski sastanak projekta Bequal.app održan je u Sloveniji 8. i 9. svibnja 2019. godine.

Partneri su raspravljali o napretku projekta i budućim koracima.