Kokybės užtikrinimo lyginamoji analizė pameistrystėje ir mokymosi darbo vietoje.

Internetinės lyginamosios analizės priemonės, skirtos pameistrystės ir darbo mokymosi kokybės užtikrinimui:
- profesinio mokymo teikėjams
- įmonėms

Naudodamiesi lyginamosios analizės priemonėmis, vartotojai galės palyginti savo rezultatus su panašių organizacijų, veikiančių toje pačioje šalyje ar kitose Europos šalyse, rezultatais, mokytis vieni iš kitų ir dalyvauti skatinant mokymąsi darbo vietoje.

Naujausia informacija

  • 1
  • 2