Συγκριτική αξιολόγηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Μαθητεία και στη Μάθηση Βάσει Εργασίας.

Διαδικτυακά εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση βάσει εργασίας:
- ένα απευθυνόμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και
- ένα απευθυνόμενο σε επιχειρήσεις

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης, οι χρήστες θα μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με αυτές αντίστοιχων οργανισμών της ίδιας χώρας ή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να προωθήσουν την ποιότητα στη μάθηση βάσει εργασίας.

Τελευταία νέα

3η συνάντηση εταίρων στην Κροατία

Η τρίτη συνάντηση εταίρων για το έργο Erasmus+ Bequal.app πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, από τις 23 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2019. Ο οργανωτής εταίρος ήταν ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι από την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Οι εταίροι συζήτησαν τη δομή και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου συγκριτικής αξιολόγησης που θα αναπτυχθεί για τη μαθητεία και τη μάθηση στη βάση της εργασίας για εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλοι οι εταίροι συμφώνησαν σχετικά με την διεξαγωγή της φάσης πιλοτικής δοκιμής των ερωτηματολογίων και την ανάπτυξη των ερωτηματολογίων στις γλώσσες των εταίρων και του on-line εργαλείου.

Ο εταίρος από τη Γερμανία, η EVBB, παρουσίασε τη μελλοντική εμφάνιση της on-line πλατφόρμας και τη νεοδημιουργηθείσα σελίδα στο Facebook όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες του έργου. Η τελική έκδοση του ερωτηματολογίου συγκριτικής αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου 2020.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη και θα φιλοξενηθεί από την Effebi στις 20-21 Φεβρουαρίου 2020.

Η δραστηριότητα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόγραμμα Bequal.app.

Οι εταίροι στη συνάντηση στο Ζάγκρεμπ, Σεπτέμβριος 2019.