O projektu

Osrednja ideja projekta Bequal.app je razviti, preizkusiti in vključiti dve spletni orodji za zagotavljanje kakovosti vajeništva in učenja z delom, pri čemer je eno orodje namenjeno izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, drugo pa podjetjem, ki so vključena v vajeništvo.

Vrednost vajeništva in drugih oblik učenja z delom za dijake in brezposelne osebe je priznana in prepoznana po vsej Evropi in spada med prednostne naloge politik Evropske komisije in držav članic. Julija 2013 je bilo ustanovljeno Evropsko zavezništvo za vajeništvo (EAfA) kot skupna pobuda Generalnega deirektorata za izobraževanje in kulturo ter Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (spletna stran EC). Zavezništvo je krovna mreža za širok spekter pobud, ki jih lahko zainteresirane strani prevzamejo za izboljšanje kakovosti, ponudbe in podobe vajeništva po vsej EU.

Nov skupen predlog evropskih socialnih partnerjev „Na poti k skupni viziji vajeništva“ (maj 2016), katerega cilj je je oblikovanje evropskega okvira kakovosti za vajeništva, ki si ga delijo delodajalci, sindikati in države članice, bo zavezništvo še spodbudil.

Cilji projekta so:

  • Oblikovati okvir za zagotavljanje kakovosti vajeništva in učenja z delom, namenjen izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter podjetjem.
  • Razviti dva vprašalnika za samoocenjevanje v procesu zagotavljanja kakovosti vajeništva in učenja z delom, enega za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugega za podjetja.
  • Postaviti spletno platformo o zagotavljanju kakovosti vajeništva in učenja z delom, na kateri so dostopni različni viri, dokumenti, povezave, članki, videoposnetki.
  • Razviti dve spletni orodji za primerjalno analizo zagotavljanja kakovosti vajeništva in učenja z delom, enega za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugega za podjetja.
  • Pripraviti značko Bequal.app za podjetja, ki se ukvarjajo z vajeništvom in učenjem na delovnem mestu, ter prikazati dobre prakse.