2η συνάντηση εταίρων στη Σλοβενία

Η δεύτερη συνάντηση του προγράμματος Bequal.app πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία στις 8 και 9 Μαΐου 2019.

Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την παρούσα κατάσταση των αποτελεσμάτων του έργου και τα μελλοντικά βήματα που πρέπει να γίνουν.