• Αρχική
  • Νέα
  • Η επαγγελματική κατάρτιση και η σημασία της στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων

Η επαγγελματική κατάρτιση και η σημασία της στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων

Έχει αποδειχθεί ότι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης είναι εξαιρετικά σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς προσφέρουν την δυνατότητα της ουσιαστικής σύνδεσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον επαγγελματικό στίβο. Δίνουν λύσεις και εφόδια απαραίτητα στους σπουδαστές ώστε όχι μόνο να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην εύρεση εργασίας, αλλά και σε πρωταρχικό επίπεδο, να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον. Πολύ συχνά οι νέοι αισθάνονται ανέτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός αυστηρά επαγγελματικού περιβάλλοντος, και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στα πλαίσιά του. Επίσης, πολύ συχνά νιώθουν αποπροσανατολισμένοι, σε σχέση με τη σταδιοδρομία που θέλουν να ακολουθήσουν. Οι συνεχείς εξελίξεις τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο, δημιουργούν σύγχυση σε σχέση με την επιλογή επαγγελματικής πορείας.

Η απομάκρυνση από το ασφαλές περιβάλλον του σχολείου ή του πανεπιστημίου, και η είσοδος στον ανταγωνιστικό κόσμο της εργασίας, φέρνει προκλήσεις και δυσκολίες, καθώς οι νέοι καλούνται να αποδώσουν σε συνεντεύξεις, να αποδείξουν την αξία τους και κατόπιν να χειριστούν επιτυχώς διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους. Τα απαιτούμενα προσόντα ώστε να προσληφθεί κάποιος, είναι ειδικά τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα, όλο και πιο εξειδικευμένα ειδικά στον τομέα των τεχνολογικών γνώσεων. Εκτός όμως από τα αυστηρά ακαδημαϊκά προσόντα, η αξία των ήπιων δεξιοτήτων έχει καταστεί ιδιαιτέρως σημαντική σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι εταιρείες ανά την υφήλιο αναζητούν εργαζομένους με ιδιαίτερα δουλεμένες τις ήπιες δεξιότητές τους, προσόν που τους καθιστά εξαιρετικά σημαντικούς για την κερδοφορία, την ανάπτυξη και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η επαγγελματική εκπαίδευση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις αναπόφευκτες προκλήσεις και τυχόν δυσκολίες. Μέσω των προγραμμάτων της επαγγελματικής μαθητείας, οι νέοι εξασκούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, καθώς καλούνται να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τον υπεύθυνο με τον οποίο συνεργάζονται όσο και με τους συναδέλφους τους. Καλούνται να βρουν τον τρόπο να ενταχθούν ομαλά σε μια ήδη διαμορφωμένη ομάδα, το οποίο σαφέστατα βοηθάει στη βελτίωση της επικοινωνιακής τους δεξιότητας, κάτι το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό προσόν σε ολόκληρη την πορεία τους. Κατά τη διάρκεια της μαθητείας σίγουρα θα αντιληφθούν την αξία του να ακούνε προσεκτικά και να δίνουν σημασία στους συναδέλφους τους, να μην βιάζονται να εκφέρουν άκριτα γνώμη πριν κατανοήσουν όλα τα στοιχεία, το οποίο θα αποδειχθεί σωτήρια ικανότητα τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική τους ζωή. Συμμετέχοντας στις λειτουργίες μιας συγκροτημένης ομάδας, με συγκεκριμένους κανόνες και κατευθύνσεις, ενισχύει το αίσθημα υπευθυνότητας και αξιοπιστίας, καθιστώντας τους ιδιαίτερα αξιόλογους στον εργασιακό χώρο συνολικά.

Βιώνοντας από κοντά τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, οι σπουδαστές αποκομίζουν πληθώρα γνώσεων και πρακτικών εφαρμογών σχετικά με την επίλυση προβλημάτων, μια ακόμα ήπια δεξιότητα η οποία κατατάσσεται πολύ ψηλά στη λίστα των δεξιοτήτων που αναζητούν παγκόσμιοι κολοσσοί και διεθνείς οργανισμοί. Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με τις διαδικασίες του brainstorming και τους δίνετε η δυνατότητα να αναπτύξουν και οι ίδιοι τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη. Μέσω της μαθητείας εξασκούν τη συνέπεια τους, την αξιοπιστία τους, κατανοούν την αξία της σωστής διαχείρισης του χρόνου τους, μαθαίνουν να αποφεύγουν να χρονοτριβούν, και σταδιακά όλες αυτές οι δεξιότητες ενισχύονται και γίνονται κτήμα τους.

Είναι αναμενόμενο ότι κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους μαθητείας, θα κάνουν λάθη, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες και απρόσμενες προκλήσεις, και ενδεχομένως να νιώσουν κάποιες φορές απογοήτευση. Αυτό είναι φυσικό, απολύτως υγιές, και μέσα στο πρόγραμμα της ζωής συνολικά. Είναι πολύ σημαντικό όμως, να είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις καταστάσεις και να κατανοήσουν πρακτικά τη σημασία του να επανέλθουν γρήγορα ψυχολογικά, αφήνοντας πίσω τους τα όποια αρνητικά συναισθήματα. Είναι πολύ βοηθητικό για τη μελλοντική τους πορεία, να εξασκηθούν και να βιώσουν σχετικές εμπειρίες, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Η είσοδος και εξοικείωση τους με ένα διαμορφωμένο επαγγελματικό πλαίσιο δημιουργεί στους σπουδαστές ενθουσιασμό και ενισχύει τη διάθεση τους για προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη, τους κινητοποιεί συνολικά, και ενδυναμώνει την ικανότητα τους να παίρνουν αποφάσεις, να επιλύουν συγκρούσεις και διαφωνίες, και να στηρίζουν τη θέση τους.

Οι ήπιες δεξιότητες, οι οποίες διατρέχουν όλα τα επαγγελματικά μοντέλα, δεν μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα πιο συμβατικά ακαδημαϊκά προσόντα, των οποίων ο προσδιορισμός είναι πιο σαφής. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για ένα σύστημα αξιολόγησης συμβατό με τη φύση των ήπιων δεξιοτήτων. Η εξασφάλιση της ποιότητας αυτής της διαδικασίας θα επιτευχθεί μέσω της ουσιαστικής και στενής συνεργασίας των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών- υπευθύνων των φορέων που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι καλούνται να κατανοήσουν τις εξατομικευμένες ήπιες δεξιότητες του κάθε σπουδαστή, και να τον βοηθήσουν ώστε να προσανατολιστεί με επιτυχία, αναλύοντας όχι μόνο πια τις ακαδημαϊκές ικανότητες του, αλλά και την προσωπικότητά του. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τους εκπαιδευτές των σπουδαστών, παρακολουθώντας και αξιολογώντας από κοινού την πορεία τους και ελέγχοντας την πρόοδο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους νέους σπουδαστές, αλλά και θα διασφαλισθεί η ποιότητα των προγραμμάτων αυτών.

Με εκτίμηση,

IDEC A.E.