4η συνάντηση εταίρων στην Ιταλία

Η τέταρτη συνάντηση εταίρων για το έργο Erasmus+ Bequal.app πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας από τις 20 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2020. Ο εταίρος που φιλοξένησε την συνάντηση ήταν η EFFEBI. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εταίροι από την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Η IDEC παρουσίασε τη μελλοντική πλατφόρμα και όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να κάνουν δοκιμές και πρότειναν βελτιώσεις και προσθήκες. Συμφωνήθηκε ότι η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί στο τέλος του Μαρτίου 2020 στις γλώσσες των εταίρων.

Πρόσθετες δραστηριότητες μοιράστηκαν μεταξύ των εταίρων και ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τις εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού και την τελική διάσκεψη στο Kaunas.

Η δραστηριότητα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έργο Bequal.app.

Οι εταίροι του έργου στη συνάντηση στη Ρώμη, Φεβρουάριος 2020.