Συγκριτική αξιολόγηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Μαθητεία και στη Μάθηση Βάσει Εργασίας.

Διαδικτυακά εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση βάσει εργασίας:
- ένα απευθυνόμενο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και
- ένα απευθυνόμενο σε επιχειρήσεις

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης, οι χρήστες θα μπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με αυτές αντίστοιχων οργανισμών της ίδιας χώρας ή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να προωθήσουν την ποιότητα στη μάθηση βάσει εργασίας.

Τελευταία νέα

Έναρξη του έργου Bequal.app

Η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Bequal.app πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2018.

Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους τους εταίρους να συναντηθούν, να συζητήσουν για το έργο, τις δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν και τα σχέδιά τους για το μέλλον.