Έναρξη του έργου Bequal.app

Η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Bequal.app πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2018.

Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους τους εταίρους να συναντηθούν, να συζητήσουν για το έργο, τις δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν και τα σχέδιά τους για το μέλλον.